Reglement

Reglement Bouwdorp Deest 2016

Deelname

Leeftijd

1.1            Deelname van kinderen van groep 1 t/m 8

Inschrijving

1.2           Kinderen kunnen zich op 7 juli tijdens de flessenactie inschrijven. Het inschrijfgeld is € 12.-  per kind welke bij inschrijving dient te worden voldaan. Na deze datum kan nog via de website worden aangemeld. Het inschrijfgeld dient dan op de eerste dag van het bouwdorp te worden voldaan.

 Eigen risico

1.3           Deelname geschied geheel op eigen risico.

EHBO

1.4       Tijdens het hele evenement is er EHBO aanwezig.

Bereikbaarheid ouder(s)  / verzorger(s)

1.5           Tijdens het hele evenement moeten de ouder(s)  / verzorger(s) van de deelnemende kinderen telefonisch bereikbaar zijn. Ouder(s)  / verzorger(s) dienen er zorg voor te dragen dat hun kind / kinderen bij calamiteiten binnen 30 minuten opgehaald kunnen zijn van het evenementen terrein.

Kleding

1.6           Pas de kleding van uw kind aan op de weersomstandigheden en voorzie ze van beschutting bij warm en zonnig weer. Trek uw kind / kinderen geen nieuwe en / of dure kleding aan naar het bouwdorp. Daarnaast adviseren wij de kinderen schoenen met stevige zolen aan te doen i.v.m. spijkers, splinters en eventuele andere scherpe voorwerpen. Bouwen op blote voeten of slippers is niet toegestaan.

Toegang

1.7       Bij aanvang van het bouwdorp krijgen alle deelnemers een polsbandje.  Deze dienen de deelnemers tijdens alle dagen van het bouwdorp te dragen.

 

Tijdstip en plaats

Datum en tijd

2.1       Het evenement zal 3 aaneengesloten dagen plaats vinden van zaterdag 23 juli t/m maandag 25 juli 2015. De openingstijden zijn op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, op zondag van 10.00 uur tot 14.30 uur en van 16.30 uur tot 20.00 uur en op maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kinderen mogen tijdens deze tijden het terrein niet verlaten, tenzij met een briefje van de ouder(s )/ verzorger(s) of onder begeleiding van de ouder(s) / verzorger(s). Wel eerst even melden bij de organisatie.

Plaats

2.2      Het evenement vind plaats op het scouting terrein, Kweldam 1a te Deest.

 

Materiaal

Bouwmateriaal

3.1       De organisatie zorgt voor bouwmateriaal zoals hout, verf, spijkers enz. Eigen materiaal mag meegenomen worden maar dient na afloop weer mee naar huis te worden genomen.

 Gereedschap

3.2      De deelnemers dienen zelfeen eigen hamer en een kwast mee te brengen. Deze dienen goed herkenbaar gemerkt te zijn en / of voorzien te zijn van een naam om vermissing te voorkomen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermissing van gereedschap.

 

Verzorging

Lunch en versnaperingen

4.1       De organisatie zal de kinderen regelmatig drinken, snoep, koek en fruit aanbieden. Daarnaast krijgen de kinderen iedere dag een lunch aangeboden. In geval van speciale diëten of voedsel allergieën dient dit bij inschrijving aan de organisatie doorgegeven te worden.

 

Overig

5.1       Het bouwdorp is geen kinderdagverblijf of crèche. Kinderen van 4 jaar mogen slechts deelnemen indien wij er zeker van zijn dat ze onder direct toezicht van een ouder / verzorger staan.

5.2      Wees tolerant! Los problemen op door met elkaar te praten, indien nodig met hulp van de organisatie. Pesten is verboden! De organisatie is bevoegd om deelnemers te toegang te ontzeggen die zich hier niet aan de geldende gedragsregels houden.

5.3      Alle deelnemende kinderen en hun ouders / verzorgers dienen voorzien te zijn van een goed humeur.

5.4      Tijdens bouwdorp worden er foto’s en/of opnames gemaakt deze worden op de website van Jeugd vakantie werk geplaatst.

  • Meta

  • Powered by BLwebsolutions